Merdeka

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dari tingkat RT sampai kenegaraan tertuju pada satu peristiwa: HUT Kemerdekaan Indonesia.

Paling tidak di desaku, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul. Kesepian malam sebulan ini terkoyak oleh keramain berbagai kegiatan untuk merayakan kemerdekaan itu. Meski tidak semua warga masyarakat desa itu tahu apa sesungguhnya makna kemerdekaan itu. Di antara mereka ada yang memaknai merdeka adalah tidak dijajah Londo lagi; tidak dijajah Nipon lagi.  Yang sudah kanjut usia, dan masih segar ingatan masa lalunya akan berapi-api menceritaakan pahitnya masa penjajahan.  Bebera kata Londo maupun Nipon masih melekat betul dalam ingatan.  Continue reading “Merdeka”