PENDIDIKAN KITA: PASTI DILULUSKAN

Lulus, adalah kata akhir dari sebuah perjuangan pendidikan. Lulus selalu didambakan oleh peserta didik maupun tenaga pendidik. Namun, akhir-akhir ini kata lulus tidak lagi menjadi kata yang angker; sehingga harus diusahakan seoptimalnya. Bukti telah berbicara, "Ah, paling nanti nilai juga dikatrol!" Atau adalam bentuk ucapan yang lain, "Lulus, masak nilai sekolah (NS) tidak akan ditinggikan. … Continue reading PENDIDIKAN KITA: PASTI DILULUSKAN